Welkom

Beste bezoeker, welkom op onze site. In het hoofdmenu vind je stapsgewijs wie wij zijn, wat wij willen en hoe we dat doen. We hopen dat je vindt wat je zoekt en zijn benieuwd naar je vragen en opmerkingen.

Concert

Uitvoering van De Zuiderlingen op 15 december 2019 in café `t Ginneken

Over ons

Gemengd Koor De Zuiderlingen

In 2012 zijn De Zuiderlingen opgericht door vier mensen uit Breda-Zuid na een ontmoeting op het Valkeniersplein. Zij wilden een gemengd koor met een breed repertoire, waar het plezier in het zingen van afspat. Maar ze wilden ook een koor dat ging voor kwaliteit met vierstemmige zang. En dat is gelukt!

In 2013 werd gestart met 14 leden, een aantal dat inmiddels gegroeid is naar 35 leden! Er wordt wekelijks gerepeteerd en het gevarieerd repertoire is jaarlijks op verschillende podia te horen.

Repertoire

Het koorrepertoire van De Zuiderlingen is sinds de oprichting altijd breed van opzet geweest. Het repertoire loopt van Renaissance, Romantiek via Engelse koorzang naar meer jazzy- en popnummers (vanaf de jaren ’60). Ook de Folk en Traditionals ontbreken niet in ons repertoire.

Repetities

Ons koor repeteert elke dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in café Het Ginneken, Ginnekenweg 247 in Breda. Er wordt met aandacht gestudeerd op nieuwe partijen en het is ook een gezellig koor met ruim vijfendertig leden en een heel breed repertoire. Onze vierstemmige partijen worden ingestudeerd met de vaste pianobegeleiding van Stans Vriens. Voor de pauze worden vooral nieuwe nummers ingestudeerd . Het tweede deel van de avond staat in het teken van het doorzingen van het bestaand repertoire. Na afloop blijven heel wat leden gezellig nog wat drinken in het café bij Toon.

Dirigent & Begeleiding

De dirigent John Koole en de pianist Stans Vriens zijn beiden aan het conservatorium geschoold en hebben jarenlange ervaring in respectievelijk koordirectie en muzikale begeleiding.

Optredens

Jaarlijks hebben we twee of drie optredens. Daarbij is een jaarlijkse uitvoering in café Het Ginneken. Daarnaast werd ook met diverse andere koren deelgenomen aan de Tour de Chant. En sinds twee jaar kennen we “een traditie” van een enthousiast ontvangen jaarconcert met gastoptredens in het Bredase centrum. Prachtige happenings, die altijd druk bezocht worden, waarbij uiteraard een gezellige nazit hoort.

Galerij

Kom luisteren en zing mee

Je bent van harte welkom om mee te zingen met gemengd koor De Zuiderlingen. Neem contact op met de secretaris Anneke Timmer. Je kunt haar om informatie vragen. Zij begeleidt belangstellenden die vrijblijvend een paar repetities willen bijwonen. Je proeft de sfeer en zingt misschien al wel mee met een paar nummers. Op dit moment is er een (korte) wachtlijst voor alle stemgroepen.

Contact

Heb je een vraag of wil je informatie? Vul dan dit formulier in. We reageren zo snel mogelijk. Je kunt ook even bellen als je informatie nodig hebt

Contactgegevens
Secretaris De Zuiderlingen Tel: 06-41137957
Secretaris De Zuiderlingen
info@dezuiderlingen.nl